02-591-6468 hello@engineer180.com

การจะทำให้โรงงานอุตสาหกรรมได้ชื่อว่า SMART Factory ได้นั้น สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ก็คือการที่โรงงานของคุณ สามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือพูดง่ายๆ ก็คือ การประหยัดพลังงานหรือการใช้พลังงานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเอง

บทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจกับแนวคิดหลักๆ 3 ส่วนสำคัญ ที่จะช่วยให้โรงงานของคุณจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Energy Data Management

การนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการพลังงานเป็นสิ่งที่โรงงานยุคใหม่จะต้องให้ความสำคัญเพื่อการวางแผนในการควบคุมการใช้พลังงานให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานทั้งหมดของโรงงาน ประเภท, ที่มาของพลังงาน และพิจารณาต้นทุนในการจัดหาพลังงานเหล่านั้น ว่ามีช่องทางในการประหยัดต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ หรือควรเปลี่ยนมาใช้พลังงานประเภทอื่นทดแทน

ตลอดจนการรวบรวมข้อมูลของอุปกรณ์ทุกอย่างในโรงงาน เพื่อพิจารณาว่าอุปกรณ์ชนิดใดทำให้โรงงานต้องสิ้นเปลืองการใช้พลังงานมากที่สุด

การรวบรวมข้อมูลเหล่านี้จะทำให้โรงงานสามารถวิเคราะห์ได้ว่าถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์รุ่นเก่า มาใช้เทคโนโลยีรุ่นใหม่เพื่อให้สามารถประหยัดพลังงานได้แล้วหรือยัง

วิธีประหยัดพลังงาน

Automatic sensing technology

การใช้เทคโนโลยีการตรวจจับการใช้พลังงานแบบอัตโนมัติหรือเซนเซอร์เข้าช่วย ถือเป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยให้สามารถประหยัดกำลังคนในการเปิดปิดระบบการใช้พลังงานได้อีกด้วย

ปัจจุบันระบบเซนเซอร์มีความก้าวล้ำนำสมัยมาก ทั้งในเรื่องของการตั้งเวลา การจับปริมาณของแสงสว่าง การจับเพื่อควบคุมอุณหภูมิสูงต่ำ เพื่อไม่ให้มีความเย็นหรือความร้อน สูงหรือต่ำจนเกินไป รวมถึงการแจ้งเตือนสิ่งผิดปกติการควบคุมการระยะไกล หรือเมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉิน ระบบเซนเซอร์เหล่านี้สามารถแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ทราบได้ ไปจนกระทั่งการแจ้งเตือนบนมือถือแบบสมาร์ทโฟน

Environmentally friendly

โรงงานอุตสาหกรรมเป็นแหล่งที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อมเลยก็ว่าได้ ดังนั้นการนำเอานวัตกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงานมาใช้จึงมีความเชื่อมโยงกับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรง

เมื่อเกิดการลดการใช้พลังงาน แน่นอนว่าการปล่อยของเสีย อย่างเช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ ก็ย่อมลดลงได้เช่นเดียวกัน

การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังนำไปสู่การส่งเสริมการมีชีวิตที่มีสุขภาพดีของผู้คนเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้เป็นอย่างดี

นอกจากการประหยัดพลังงานแล้ว อีกหนึ่งแนวทางที่จะทำให้โรงงานของคุณเป็น Smart Factory ได้ก็คือการจัดหาพลังงานทดแทน, พลังงานทางเลือก รวมถึงพลังงานหมุนเวียนมาใช้ เพราะนอกจากจะเป็นการช่วยประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังเป็นการนำเอาทรัพยากรที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือหรือของเสียจากภาคอุตสาหกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ นำไปสู่การลดขยะและลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย