02-591-6468 hello@engineer180.com

สินค้า Danfoss Pressure Transmitter

Danfoss [Pressure Transmitter] » นิวเมติก ดอทคอม

บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าแบรนด์ Danfoss รวมถึงงานบริการหลังการขาย ด้วยทีมงานวิศวกรที่มีความชำนาญ มั่นใจได้ในคุณภาพ

Danfoss Pressure transmitter อุปกรณ์วัดและส่งสัญญาณแรงดันเป็นหน้าที่สำคัญในระบบตรวจสอบและควบคุมปั๊ม/พัดลมเพื่อที่จะให้ได้แรงดันที่ต้องการที่เวลาใดๆ

 ตัวส่งสัญญาณแรงดัน (pressure transmitter) ถูกนำมาใช้งานเพื่อป้องกันการสูญเสียแรงดันไฟฟ้าหรือเมื่อ regulator หรือ PLC ไม่สามารถวัดสัญญาณได้โดยตรงจากตัววัดความต้านทาน (resistance sensor)

สิ่งที่ควรรู้ในการเลือกใช้งาน Pressure Transmitter

  1. ช่วงความดันที่ต้องการจะวัด หน่วยเป็น Bar หรือ kPA
  2. ความดันทางลบหรือแรงดูด (Vacuum)
  3. ความดันทางด้านบวกหรือแรงอัด (Positive Pressure)
  4. ความดันส่วนของการดูดและอัด (Compound)

 

ตัวอย่างการเลือกใช้งาน Pressure Transmitter

  • ใช้ความดัน (0-10) bar คือใช้ความดันในย่าน 0-10 Bar
  • ใช้กับของเหลวหรือลม
  • แรงดันการใช้งาน Output เช่น 4-20mA, 0-10 VDC, 0-5 VDC , 1-5 VDC, NPC or PNP Collector
  • ขนาดของเกลียว เช่น 1/4 นิ้ว หรือ 1/8 นิ้ว
  • วงจรการต่อใช้งาน ( Electrical Wire) เช่น 2 สาย, 3 สาย
Danfoss [Pressure Transmitter] » นิวเมติก ดอทคอม
Danfoss [Pressure Transmitter] » นิวเมติก ดอทคอม

บริษัท นิวเมติก ดอทคอม (ประเทศไทย) จำกัด

 

สำนักงานใหญ่

ชั้น 5 อาคาร La Unique เลขที่ 40 เทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 (ดูแผนที่ใน Google Maps)

Danfoss [Pressure Transmitter] » นิวเมติก ดอทคอม