02-591-6468 hello@engineer180.com

บทความนี้เราจะรวบรวมปัญหาหลักๆ ที่ผู้ใช้งานระบบไฮดรอลิคมักพบเจออยู่เป็นประจำ และแนวทางแก้ไข มีอะไรบ้างนั้น ไปติดตามกันได้เลย…

ปั้มไฮดรอลิคไม่มีแรง

ปัญหาปั้มไม่มีแรงนั้นยังรวมไปถึง รถแม็คโครไม่มีแรง และ รถไถยกหางไม่ขึ้น ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิคเช่นเดียวกัน

รถแม็คโครไม่มีแรง
รถแม็คโครไม่มีแรง

แนวทางการแก้ไขปั้มไฮดรอลิคไม่มีแรง

ระบบไฮดรอลิคทำงานช้า

วิธีเช็คปั้มไฮดรอลิค

การไล่ลมในระบบไฮดรอลิค

สายน้ำมันไฮดรอลิครั่ว

วิธีการไล่ลมสำหรับอุปกรณ์ไฮดรอลิค และรถไถ

น้ำมันไฮดรอลิคร้อน

อาการกรองไฮดรอลิคตัน และเทคนิคการเปลี่ยนกรองโดยไม่ต้องถ่ายน้ำมัน

ปั้มไฮดรอลิคเสียงดัง