02-591-6468 hello@engineer180.com

ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ถือเป็นหนึ่งในต้นทุนหลักของโรงงานอุตสาหกรรม ในฐานะผู้ประกอบการ, พนักงาน และเจ้าของโรงงาน จะทำอย่างไรให้โรงงานสามารถประหยัดต้นทุนด้านพลังงานได้มากที่สุด บทความนี้เรามาดูหลักการพื้นฐานเหล่านี้กัน

  • แสงสว่าง การประหยัดพลังงานด้านแสงสว่างโดยการปิดไฟเมื่อไม่มีการใช้งาน เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่เหล่านั้นไม่มีพนักงานอยู่ การติดตั้งระบบให้แสงสว่างอัตโนมัติหรือการใช้เซนเซอร์เพื่อเปิด-ปิดไฟ เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ที่สามารถช่วยให้ประหยัดพลังงานด้านแสงสว่างได้
  • ใช้อุปกรณ์เมื่อจำเป็น อุปกรณ์หรือเครื่องจักรต่างๆ ในโรงงานควรเปิดเมื่อมีการใช้งานเท่านั้น การเปิดอุปกรณ์ทิ้งไว้ หรือหลงลืมเปิดเครื่องโดยไม่จำเป็นทำให้เป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเป็นอย่างมาก
  • การเปิด-ปิด ประตู โดยเฉพาะห้องสต็อกหรือห้องเย็น ยิ่งบ่อยครั้ง ยิ่งเป็นการสิ้นเปลืองพลังงาน การจัดการตารางการตรวจเช็คหรือการจัดส่งสินค้า จึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นที่ต้องทำทันที
หลักการพื้นฐาน วิธีประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม » นิวเมติก ดอทคอม
  • ทำความสะอาดเครื่องจักรและอุปกรณ์ การทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องจักรในโรงงานเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนอกจากจะช่วยยืดอายุการใช้งานได้แล้ว ยังทำให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานได้ด้วย
  • เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความร้อน อีกหนึ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานได้อย่างยิ่งยวด หากระบบการทำความเย็นหรือความร้อนในโรงงานเป็นระบบเก่าที่ใช้งานมานานเกินกว่า 10 ปี การเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีใหม่ ก็จะช่วยทำให้ประหยัดการใช้พลังงานได้มากกว่า รวมถึงการตั้งอุณหภูมิก็มีส่วนสำคัญ จากการวิจัยพบว่า การตั้งอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 25 องศา จะสามารถลดการใช้พลังงานลงไปได้ถึง 18%
  • ติดตั้งฉนวนกันความร้อน ถือเป็นที่เกราะช่วยป้องกันอุณหภูมิจากภายนอกได้ ทั้งการให้ความอบอุ่นในฤดูหนาว และการรักษาความเย็นในฤดูร้อน ทั้งการติดตั้งฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาและฝ้าผนังล้วนเป็นหนทางที่ช่วยประหยัดการใช้พลังงานในโรงงานได้
  • สร้างร่มเงา ไม่ว่าจะเป็นการกั้นกำแพง หรือใช้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ก็เป็นแนวทางที่ช่วยประหยัดพลังงานได้ โดยเฉพาะเรื่องของการใช้เครื่องปรับอากาศ
  • เปลี่ยนมาใช้หลอด LED การเปลี่ยนหลอดไส้มาเป็นหลอด LED สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี ให้แสงสว่างที่มีประสิทธิภาพกว่า อีกทั้งยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าถึง 5 เท่า

การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ โดยทำตามหลักการพื้นฐานที่กล่าวมานี้ จะทำให้คุณเห็นความแตกต่างของตัวเลขค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ลดลงได้อย่างมีนัยสำคัญในตอนสรุปยอดปลายปี อีกทั้งยังทำให้เห็นความแตกต่าง ที่นำไปสู่การวิเคราะห์และคำนวณได้ว่า ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานส่วนไหนควรต้องมีการปรับปรุงและปรับเปลี่ยน เพื่อจะได้ต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคตครับ 😉