02-591-6468 hello@engineer180.com

สัปดาห์ที่ผ่านมา บริษัทนิวเมติก ดอทคอม (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคหน้ากาก N95, หน้ากากอนามัย และชุด PPE ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และโรงบาลในเครือ เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในช่วงวิกฤตโรคระบาดนี้ ทางบริษัทได้ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาทำการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ เพื่อรับมือกับการระบาดของโรค จากเดิม 8:00น ถึง 17:30น เป็น 8:30น ถึง 16:00น จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และแจ้งให้ทราบ

ทั้งนี้ทีมงาน (โดยเฉพาะผู้ปฏิบัตงานหน้างาน) ยังได้เพิ่มเติมมาตรการป้องกันมากขึ้น

  • สำหรับสินค้าที่จัดส่งถึงมือลูกค้า ทีมงานจะดูแลเรื่องความสะอาดเป็นพิเศษ
  • พนักงานที่ต้องติดต่อสื่อสารกับลูกค้าโดยตรง จะสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกทั้ง

ทั้งนี้ หากมีสินค้าหรือออเดอร์ที่อาจล่าช้ากว่าปกติ อันเนื่องมาจากการขนส่ง ทางทีมเซลจะติดต่อแจ้งลูกค้า หรือ สอบถามได้ทุกช่องทางที่สะดวกคะ

แล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน 😉