ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม PLC

ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม PLC

จากบทเรียนที่แล้ว เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่ใช้ในการทำความเข้าใจระบบ PLC ในบทนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงภาษาที่เราใช้ในการเขียนโปรแกรม PLC กันครับ การเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งให้ PLC ทำงานตามความต้องการนั้นตามมาตรฐาน IEC1131-3 ได้แบ่งออกเป็น 5 แบบ คือ...
เครื่องอัดลมในระบบนิวเมติก [Pneumatic Air Compressor]

เครื่องอัดลมในระบบนิวเมติก [Pneumatic Air Compressor]

ระบบนิวแมติกส์ Pneumatic System มีความจําเป็นมากที่จะต้องใช้ลมอัด เพื่อไปควบคุมการทํางานในระบบ และอุปกรณ์ที่ผลิตลมอัดก็คือ เครื่องอัดลม หรือ Air Compressor ซึ่งมีหน้าที่หลักคือ ทําการอัดลมหรืออากาศเข้าไปเก็บไว้ในถังเก็บลม...