02-591-6468 hello@engineer180.com
หลักการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบนิวเมติก

หลักการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบนิวเมติก

เทคโนโลยีและองค์ความรู้ในงานด้านวิศวกรรมมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา แต่หลักการของอุปกรณ์ที่เราใช้กันในระบบลมก็ยังคงคล้ายเดิม ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ทำให้สินค้าแต่ละแบรนด์ได้นำมาต่อยอดและพัฒนาสินค้าออกมา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน...
สารพันปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฮดรอลิค

สารพันปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฮดรอลิค

บทความนี้เราจะรวบรวมปัญหาหลักๆ ที่ผู้ใช้งานระบบไฮดรอลิคมักพบเจออยู่เป็นประจำ และแนวทางแก้ไข มีอะไรบ้างนั้น ไปติดตามกันได้เลย… ปั้มไฮดรอลิคไม่มีแรง ปัญหาปั้มไม่มีแรงนั้นยังรวมไปถึง รถแม็คโครไม่มีแรง และ รถไถยกหางไม่ขึ้น...

การผลิตและเตรียมลมอัด สำหรับระบบนิวเมติก

ปัจจุบันระบบนิวเมติก ถูกนำมาใช้กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมน้ำมัน, เหล็ก, เคมี และอาหาร รวมไปถึงอุตสาหกรรมแปรรูป เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือกล...
ระบบท่อลมนิวเมติกในโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบท่อลมนิวเมติกในโรงงานอุตสาหกรรม

ในระบบนิวเมติกหรือ ระบบลม (Pneumatic System) สิ่งหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญไม่น้อยไปกว่าอุปกรณ์ต่างๆในระบบนั้นก็คือ ลม เมื่อปั๊มลมได้อัดอากาศจนมีแรงดันมากตามความจุและความสามารถของอุปกรณ์แล้ว การเดินทางของลมจากปั๊มลมไปยัง...
ถังเก็บลมอัดในระบบนิวเมติก Air Tank

ถังเก็บลมอัดในระบบนิวเมติก Air Tank

ลมอัดที่ออกมาจาก คอมเพรสเซอร์ จะถูกเก็บไว้ในถังเก็บลมที่ทำจากแผ่นเหล็ก ซึ่งนำมาเชื่อมต่อกัน โดยอาจจะติดตั้งไว้ในแนวนอน หรือแนวตั้งก็ได้ จุดประสงค์หลักของถังเก็บลมก็คือ เพื่อเป็นการลดภาระในการทำงานของคอมเพรสเซอร์...
เครื่องระบายความร้อน (Aftercoolers)

เครื่องระบายความร้อน (Aftercoolers)

ภายหลังจากที่ได้ลมซึ่งผ่านการอัดจากคอมเพรสเซอร์แล้ว ลมอัดจะมีความร้อนหรืออุณหภูมิและความดันที่สูง ถ้านำเอาลมอัดนี้ไปใช้งานโดยตรงจะทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์นิวเมติกสั้นลง...