02-591-6468 hello@engineer180.com

ฝ่ายจัดซื้อในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญไม่แพ้กระบวนการอื่นๆ ในธุรกิจ อีกทั้งขั้นตอนนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของต้นทุน ที่จะนำไปสู่กำไร-ขาดทุนของการประกอบกิจการได้เลยทีเดียว และด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป บทความนี้ Engineer180 ชวนคุณมาดูกันว่ากลยุทธ์อะไรบ้างที่การจัดซื้อในโรงงานอุตสาหกรรมยุคใหม่ต้องให้ความสำคัญ

1. จัดซื้อจากส่วนกลาง

โรงงานไหนยังใช้การจัดซื้อแบบเก่า โดยให้แต่ละแผนกเป็นฝ่ายทำหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบอยู่ล่ะก็ เห็นทีว่าจะถึงเวลาต้องเปลี่ยนกลยุทธ์กันสักที

การจัดซื้อจากส่วนกลางแผนกเดียว จะทำให้การจัดซื้อมีประสิทธิภาพมากกว่า และไม่ทำให้เกิดการกระจายของต้นทุน

อีกทั้งยังทำให้กระบวนการผลิตทั้งหมดมองเห็นภาพของต้นทุนได้เป็นภาพเเดียวกัน ต้นทุนเดียวกัน

นำไปสู่กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ จากต้นน้ำไปสู่ปลายน้ำ เชื่อมโยงสู่การคำนวณกำไรขาดทุนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. ซัพพลายเออร์ (Supplier)

ถือเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญมากที่ฝ่ายจัดซื้อจะต้องหาซัพพลายเออร์ที่มีประสิทธิภาพในการจัดหาและจัดส่งวัตถุดิบให้ได้ทันเวลา และมีคุณภาพตรงกับความต้องการ

ส่วนจะเป็นการใช้ซัพพลายเออร์ในประเทศหรือต่างประเทศนั้น ก็ต้องดูองค์ประกอบว่าข้อดีข้อเสียเมื่อเปรียบเทียบกัน อย่างไหนจะก่อให้เกิดประโยชน์กับกระบวนการผลิตได้มากกว่า

รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญ เพราะจะทำให้โรงงานมีโอกาสลดต้นทุนและปรับปรุงคุณภาพของวัตถุดิบได้ในอนาคต

5 กลยุทธ์การจัดซื้อในโรงงานยุคใหม่ ทำอย่างไรถึงจะไม่ขาดทุน » นิวเมติก ดอทคอม

3. เอาท์ซอร์ส (Outsource)

หากไม่สามารถหาซัพพลายเออร์ที่เหมาะสมได้ หรือโรงงานใหม่ ที่ไม่ยังไม่มี Connection เท่าที่ควร

การใช้ Outsource ในการจัดซื้อก็เป็นแนวทางที่ไม่เลวในยุคนี้

เพราะบริษัทฯ เหล่านี้จะมี Connection พร้อมความเชี่ยวชาญ และความเป็นมืออาชีพมากกว่า

หากคำนวณและพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถประหยัดต้นทุนได้ การใช้ Outsource มาช่วยในกระบวนการจัดซื้อก็ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว

4. ต้นทุนการจัดเก็บ

นอกจากการได้มาของวัตถุดิบแล้ว ต้นทุนของการจัดเก็บก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงและไม่สามารถที่จะมองข้ามไปได้

ข้อที่ต้องพิจารณาก่อนการจัดซื้อก็คือ หากจัดซื้อมาในปริมาณมาก

ซึ่งแน่นอนว่าย่อมได้ราคาถูกกว่า แล้วโรงงานมีโกดังเพื่อใช้จัดเก็บวัตถุดิบเหล่านั้นหรือไม่

หรือต้องไปเช่าพื้นที่เพิ่มเติม ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น

ไม่เช่นนั้นแล้ว แทนที่จะซื้อวัตถุดิบจำนวนมากแล้วได้ราคาถูก กลับต้องมาเสียค่าเช่า Warehouse แทน ก็ดูเหมือนว่าจะไม่คุ้ม

การคำนวณต้นทุนแบบรอบด้าน จึงเป็นสิ่งที่การจัดซื้อในโรงงานยุคใหม่จะต้องให้ความสำคัญมากๆ

5. ประสิทธิภาพการผลิต

สอดคล้องกับข้อก่อนหน้า เรื่องของต้นทุนการจัดเก็บ ก็คือประสิทธิภาพของโรงงานในเรื่องของขั้นตอน ความรวดเร็ว และระยะเวลาการผลิต หากการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบมีความสอดคล้องกับกระบวนการผลิตแล้ว ต้นทุนของการจัดเก็บก็คงจะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด

การจัดซื้อในโรงงานอุตสาหกรรมยุคใหม่ เพื่อนำไปสู่กำไรสูงสุดขององค์กรไม่ใช่เรื่องยาก หากแต่โรงงานและพนังงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องมีการปรับกลยุทธ์ ปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพียงเท่านี้ก็สามารถบริหารจัดการกับต้นทุนการผลิต นำไปสู่ผลประโยชน์สูงสุดของโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ